10 май 2013 г.

Бюлетина 42: "Партия на българските жени"http://partiabgeni.alle.bg/

В устава на "Партия-български-гени" (за правилна транслитерация се обърнете към лицето, регистирало домейна) са изредени общи морални ценности и социални цели, към които се стремят членовете на партията - правилно възпитаване на българските деца, справяне с демографския срив, създаване на гражданско общество и борба срещу тоталитаризма (нима се противопоставят на "ГЕРБ"?).

Макар и целите им да имат малко допирни точки с настоящите проблеми на страната, остава въпроса - защо е нужна партия на българските жени? Всяка една от целите им е присъща за другите партии, а също така би била присъща и за партия на българските мъже.

Обобщение: Партия от активни български жени, които се борят за обща ценностна система и нормално българско общество. Субективна оценка: 2/10.

Класация на партиите, Избори 2013.

Няма коментари:

Публикуване на коментар