7 май 2013 г.

Бюлетина 26: "Зелените"


http://izbori.zelenite.bg/

Предизборната платформа на тази партия ме изненада, но не съм сигурен дали е положително. Типичната зелена партия трябва да се стреми към опазване на околната среда, стимулиране на изграждането на възобновяеми енергийни източници, и евентуално подпомагане на еко земеделието.

Това, което видях, е платформа, която покрива почти всички аспекти от държавното управление, т.е. партията излиза от ролята си на пазител на околната среда и се насочва към нови за нея сфери.

По-интересните обещания:
  • Граждански референдуми с право на вето - тоест изземване на функциите на президента и възстановяване на идеалистичен комунизъм, което може да доведе до реална анархия.
  • Индивидуална наказателна и имуществена отговорност на членовете на колективни органи, вземащи решения (МС, общински съвети и др.) - Ако народа не ти се "кефи", оставаш на улицата.
  • Създаване на законови условия за развитие на семейния, дребния и средния бизнес. Преференции за развитието на екологично отговорна индустрия и зелен бизнес, биоземеделие, устойчив и алтернативен туризъм, ВЕИ, енергийна ефективност.
  • Прекратяване на държавното подпомагане на икономически неефективни и опасни за здравето и околната среда производства. Пренасочване на средствата към преквалификация на освободените работници, както и към програми за стимулиране на предприемачеството.
  • Въвеждане на необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата. Запазване на нивото на облагане от 10% на доходи до 6000 лева на месец. Прогресивна ставка за облагане на доходите над 6000 лева - Икономически неиздържана мярка, тъй като повечето бизнеси в България осигуряват служителите си на минимална работна заплата, т.е. в бюджета няма да влезе почти нищо.
  • Премахване излишната административна тежест. Намаляване на многото разрешителни режими за малкия и среден бизнес. Премахване на скритите и индиректни разходи, които пречат за развитието на бизнеса и предприемачите.
  • Правилата, регулиращи дейността на бизнеса да бъдат съобразени с обема на дейността, с тенденция за максимално облекчаване на малкия и среден бизнес.
  • Прекратяване на концесионни договори, които увреждат природното и културното наследство, като концесията на ски зоната в Национален парк Пирин.
  • Поставяне под строга защита на вековните гори в България включително последните оцелели девствени гори в затворените басейни. Строг контрол върху устойчивото ползване на горските ресурси.
  • Предоставяне на правото на всеки гражданин да обжалва строително разрешение или подробен или общ устройствен план, който го ощетява, дори без да е непосредствен съсед.

Обобщение: Въпреки, че "Зелените" се стремят към въвеждане на нови и зелени технологии във почти всички сфери на управлението, оставам с усещането, че между тях няма силни икономисти, а по-скоро визионери, които си представят едно по-чисто, опростено и автоматизирано бъдеще, което носи равни права на всички, както и прозрачност на институциите. Това е идея, която подкрепям силно, но предвид типичния български манталитет и корумпираните институции и техните управляващи, не очаквам да се случи скоро или лесно. Субективна оценка: 6/10.

Класация на партиите, Избори 2013.

Няма коментари:

Публикуване на коментар