6 май 2013 г.

Бюлетина 23: "Национално патриотично обединение"


http://www.npu-bg.org

Партия на Жорж Ганчев, когото приемах за шут през деветдесетте, но вече осъзнавам, че е човек със сравнително добре насочена политическа мисъл. Една от малкото партии, която е обобщила политическите си цели само в четири точки (макар и с няколко граматични и правописни грешки), което е похвално - много от другите партии (пр. "Атака" със 144 страници) обещават безброй много промени, което е невъзможно за изпълнение в един мандат и само наивните ще се поддадат на такава пропаганда.

ПОЛИТИЧЕСКИ НАМЕРЕНИЯ НА Н.П.О. В ПЕРИОДА 2013 – 2017г.
  • Спиране процеса на обедняване на българския народ и въвеждане на НОВА ПОЛИТИКА на доходите.
  • Възстановяване на българската индустрия и земеделие чрез осигуряване на устойчиви темпове на икономически разтеж.Същият ще намали дистанцията ни от средните икономики на Европейския Съюз.
  • Осигуряване на жизнеспособността и модернизацията на доведените до КОЛАПС публични сектори в България: Образование, Наука, Здравеопазване, Вътрешна сигурност и Отбрана, както и транспортна, Комуникационна и Инжинерна Инфраструктура.
  • Рязко засилване на политическата и икономическата ни интеграция в региона на Балканите и съседните нам икономики. Това ще доведе до превръщането на страната ни във важен геополитически и геоикономически център в Югоизточна Европа.
По-подробна версия е налична тук.

Обобщение: Добра насоченост към настоящите проблеми на страната, макар и с леко националистически нотки. Кратка и ясна програма - но не е описано как ще бъде изпълнена на практика. Субективна оценка: 6/10.

Класация на партиите, Избори 2013.

Няма коментари:

Публикуване на коментар