9 май 2013 г.

Бюлетина 34: "ДАНО"http://partiadano.bg/

Не откривам ясна платформа на сайта на партията, но в статия под името "Правила 10 ПЛЮС за икономическо развитие и работни места", са отбелязани следните не-икономическо обосновани приоритети:
  • Поетапно въвеждане на намалена ставка на ДДС от 7% за основни хранителни продукти, лекарства и детски храни.
В резултат на което голяма част от бизнеса ще се насочи към внос (да се чете допълнително обедняване, тъй като това е равнозначно на износ на пари) на детски храни, а фармацевтичните компании ще станат още по-богати.
  • Подпомагане на малките стартиращи предприятия чрез освобождаването им от данъчно облагане през първите две пълни финансови години.
Тоест старите фирми ще прехвърлят активите си на нови фирми на всеки две години.
  • Стимулиране процеса на кооперативно сдружаване и възстановяването на кредитно-влоговите кооперации и кредитно-гаранционните институти.
Ако разбирам правилно това изсмукано от пръстите изречение, в партията членуват личности с комунистическо образование и мутренски цели.
  • Възстановяване и разширяване на традиционните ни външни пазари към Русия, Китай, Индия и други страни от евразийския регион.
В доказателство към горепосочените леви насочености на партията и липса на икономическа мисъл - какъв беше смисъла от борбата да влезем в ЕС, ако не да експлоатираме възможностите му?
  • Възраждане на селското ни стопанство, разширяване на българското производство и използване ресурсите на страната за изхранването на населението.
Най-важната точка от платформата на партията, която одобрявам напълно.
  • Пълно усвояване на еврофондовете, управлявани от млади професионалисти и достъп на всички до субсидиите.
Всички го обещават, никой не посочва как - защото не знаят откъде ще намерят парите, за да ги усвоят.
  • Незабавна финансова подкрепа за общините и промяна на централизирания модел за финансирането им.
Да сложим пари от единия джоб на държавата в другия, т.е. безполезна икономическа мярка, от която ще имат полза само северозападните български райони, а ще бъде в ущърб на всички останали. Отново можем да говорим за лява политика.
  • Отваряне на здравеопазването за публично-частното партньорство.
В исторически план, няма доказана икономическа търговска форма, в която държавата да управлява, а частниците да печелят. Здравеопазването е социална дейност, която трябва да се управлява от държавата. Проблема със здравната система е липсата на пари - повечето българи едва преживяват с настоящите си приходи, а здравните вноски далеч не са им приоритет, от което страдат здравноосигурените.
  • Повишаване практическите умения на младите хора чрез гъвкавост на образованието и въвеждане на двустепенна система за професионална подготовка.
Не разбирам смисъла от тази стъпка, тъй като възможните интерпретации са много.
  • Икономика, подчинена на почтеността между бизнеса и държавата. Ежегодна индексация на заплати и пенсии. Постоянен контрол върху дейността, условията на труд, ценообразуването и инвестициите на чуждестранните компании.
Подобно на горния ми коментар, възможните интерпретации са много.

Обобщение: Неоформена и икономически необоснована платформа на лява партия - вероятно самите членове не осъзнават, че са скрити социалисти. Субективна оценка: 2/10.

Класация на партиите, Избори 2013.

Няма коментари:

Публикуване на коментар